MQKB - SYUKBAH ILMU WAHYU

IKLAN/HEBAHAN

view:  full / summary

MAJLIS KHATM BUKHARI SESI PENGAJIAN 2011/2012

Posted by hibrulummah on April 29, 2012 at 11:35 AM Comments comments (0)

 INSYAALLAH PADA 30 JUN 2012 (SABTU).

SAUDARA-SAUDARA DIJEMPUT HADIR.

SEMOGA DIBERKATI ALLAH.

TEMUDUGA DAN SYARAT KEMASUKAN

Posted by hibrulummah on November 7, 2010 at 7:20 AM Comments comments (9)


Alhamdulillah, dengan izin Allah dan inayahNya, pengajian ilmu wahyu (merangkumi ilmu Bahasa Arab dan cabangan-cabangan ulum syar’iyyah) telah berjalan di Qismul Ulum Madrasatul Quran, Kubang Bujuk Kuala Terengganu selama lebih kurang 25 tahun.

Peluang pengajian dibuka setiap tahun kepada pelajar yang memiliki ciri-ciri berikut 

 • Berumur diantara 13 -18 tahun - kecuali yang ingin menyambung pengajian dari tempat lain, umur melebihi 18 tahun boleh dipertimbangkan.

 • Dapat membaca Al-quran dengan baik.

 • Dapat membaca dan menulis jawi dengan baik.

 • Keutamaan diberi kepada pelajar-pelajar pasca hafazan.

 • Berbudi pekerti dan berakhlaq mulia.

 • Menguasai pengetahuan asas tentang fardhu ain.

 • Mengingati sifir dharab 12 (untuk kemudahan mempelajari bab zakat dan Faraidh).

 • Pelajar yang datang temuduga DISYARATKAN keluar 40 hari terlebih dahulu (dipertimbangkan kalau telah keluar 40 hari dalam lingkungan 6 bulan sebelum tarikh temuduga).

 • Bagi pelajar yang datang dari madrasah lain WAJIB membawa surat dari pihak madrasah lama.

  • a)     Surat berhenti / sokongan.

  • b)     Kasyfud-darajat (keputusan peperiksaan).

 • Kehadiran ibu/bapa/penjaga pelajar pada tarikh temuduga adalah WAJIB.

 • Keazaman dan tekad serta iltizam yang tinggi untuk belajar sehingga tamat pengajian selama 8 tahun (4 tahun di peringkat tsanawi/menengah dan 4 tahun di peringkat ‘aliah (tinggi). Iltizam ini perlu ada pada pelajar, mahupun ibubapa/penjaga. 


Tarikh dan masa temuduga 

Tarikh temuduga untuk sesi pengajian 2013/2014 ialah pada 24 atau 25 Ogos 2013 (bersamaan 17 atau 18 Syawal 1434).  

Masa: 

 • 09.00 pagi  – 11.00 pagi  - Masa temuduga

 • 11.00 pagi  – 11.30 pagi   - Taklimat bersangkutan pengajian

 • 11.30 pagi  – 12.30 tghr   -  Taklimat peraturan madrasah dan pendaftaran pelajar yang lulus temuduga.


Catatan penting:

Ibu/bapa/penjaga perlu hadir semasa sesi taklimat dan pendaftaran. Rss_feed

Program Semasa

No upcoming events

Countdown Clock

Webs Counter

Realtime Clock

Realtime Clock

Subscribe To Our Site