MQKB - SYUKBAH ILMU WAHYU

                        SUKATAN PELAJARAN

 

 

!

Sukatan Pelajaran - telah dikemaskini pada Oktober 2010

 Tempoh pengajian di Syukbah ini ialah lapan tahun.

Empat tahun untuk peringkat menengah (tsanawi) dan empat tahun untuk peringkat tinggi (aliyah).

Sukatan pelajaran seperti berikut:

TAHUN TSANAWI SATU  Jadual Pelajaran

 • MATAPELAJARAN SYAR'IYYAH
 1. Tajwid - Hidayatul Mustafid
 2. Hadis - Zadut Tolibin
 3. Fiqh - Matan Ghoyah
 4. Aqidah - Al Aqidatul Islamiyyah
 • MATAPELAJARAN BAHASA ARAB
 1. Nahwu - Matan Ajrumiyyah
 2. Sorof - Matan Bina'
 3. Insya' (karangan) - Muallimul Insya jilid 1
 4. Bahasa Arab  - Mu'jamul Lughah
 5. Mutola'ah - Qisasun Nabiyyin

 TAHUN TSANAWI DUA

 • MATAPELAJARAN SYAR'IYYAH
 1. Terjemahan Quran
 2. Hadis - Matan Arba'in -- Imam Nawawi
 3. Fiqh - Fathul Qarib
 4. Aqidah - Ummul Barahin
 • MATAPELAJARAN BAHASA ARAB
 1. Nahwu - Kawakib & Nahwu Wadhih
 2. Sorof - Kailani
 3. Insya' (karangan)
 4. Bahasa Arab Komunikasi - Tariqah Asriyyah -- Maulana Abd. Razaq Iskandar
 5. Mutola'ah (Nusus) - Qiraah Rasyidah -- Syeikh Abul Hasan Nadwi

 Sedang dikemaskini..

 

 

Program Semasa

No upcoming events

Countdown Clock

Webs Counter

Realtime Clock

Realtime Clock

Subscribe To Our Site